Fri fragt ved køb over 799 kr
Bubbleroom Bæredygtighed

Bubbleroom vil gerne være bedre til at fortælle dig om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed. Spørgsmålet om bæredygtighed er noget, vi alle skal arbejde med, og det gør vi bedst sammen. Her finder du oplysninger om, hvordan Bubbleroom arbejder inden for forskellige områder.

Bubbleroom Bæredygtighedspolitik og målsætninger

Som en del af vores stræben efter at være en mere ansvarsbevidst virksomhed søger Bubbleroom løbende forståelse for og forbedringsmuligheder i alle faser af vores aktiviteter. Ved hjælp af vores bæredygtighedspolitik og målsætninger ønsker vi gennem en aktiv og langsigtet indsats at bidrage til bæredygtig udvikling, hvor vi maksimerer den positive påvirkning og minimerer den negative miljøpåvirkning, som vores virksomhed genererer. Bubblerooms bæredygtighedspolitik og målsætninger tager udgangspunkt i Agenda 2030 og FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bubblerooms bæredygtighedspolitik

På Bubbleroom arbejder vi med flere politikker, der udgør grundlaget for, hvordan vi driver vores virksomhed. Vores bæredygtighedspolitik dækker hele vores virksomhed og er opdelt i seks afsnit: Bæredygtig Forretningspraksis, Økonomisk Bæredygtighed, Innovation og Viden, Information og Gennemsigtighed, Sortiment samt Logistik. Herunder finder du uddrag fra politikken. 

Bæredygtig Forretningspraksis  "Vores medarbejdere er vores største ressource"

For at kunne nå vores ambitiøse mål ved vi, at vores medarbejdere er vores største ressource. At fremme et langvarigt og bæredygtigt arbejdsliv er derfor af allerstørste betydning. Det er vores medarbejdere, der gør forskellen, og vores mål er, at hver enkelt medarbejder ser frem til deres arbejdsdag.

Økonomisk bæredygtighed  ”Tage hensyn til langsigtet lønsomhed og bæredygtighed.”

Bubblerooms virksomhed skal være langsigtet lønsom, hvor forretningsbeslutninger tager hensyn til langsigtede lønsomheds- og bæredygtighedsaspekter. En sund lønsomhed og ansvarlig virksomhedsførelse udgør grundlaget for, at vi kan være en aktør, der har en positiv indvirkning på bæredygtig vækst og udvikling og tilføjer værdi for alle mennesker, der direkte eller indirekte påvirkes af vores forretningsproces.

Innovation & Videnskab  ”Våg at vælge nye veje for at finde bæredygtige løsninger.”

Viden er en forudsætning for, at hver enkelt af os kan bidrage til en mere bæredygtig samfund. At turde vælge nye veje gør det muligt for os at finde bæredygtige løsninger på økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

Information & Gennemsigtighed  ”Relevant og tydelig bæredygtighedsinformation”

Gennemsigtighed er en vigtig del af bæredygtighedsarbejdet, og det indebærer, at vi giver vores kunder og øvrige interessenter indsigt i vores arbejde ved at offentliggøre væsentlig information.

Sortiment  ”Produkter af god kvalitet, der holder i lang tid.”

De mest bæredygtige beklædningsgenstande er dem, der bruges mest. For at muliggøre dette kræver det, at vi som virksomhed tilbyder gode produkter af høj kvalitet, der holder over tid. Disse beklædningsgenstande skal være produceret under retfærdige arbejdsforhold.

Logistik  ”Energi- og ressourceeffektiv, sikker og pålidelig.”

En energieffektiv, sikker og pålidelig logistikstrøm er en forudsætning for at drive en ansvarlig e-handelsvirksomhed i dag.

Læs Bubblerooms bæredygtighedspolitik i sin helhed her!

Bæredygtighedsrapportering

Gennemsigtighed er en grundpille i bæredygtighedsarbejdet, og det er noget, vi hos Bubbleroom konstant arbejder på at øge. I vores bæredygtighedsrapportering informerer vi om vores arbejde i det forgangne år, fremskridt samt de udfordringer, vi står overfor.

Læs Bubblerooms bæredygtighedsrapport 2023 her

Læs Bubblerooms bæredygtighedsrapport 2022 her

Læs Bubblerooms bæredygtighedsrapport 2021 her

Bubbleroom kvalitetssikring

Det mest bæredygtige tøj, er det, vi bruger mest. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan tilbyde dig luksuøst tøj af en god kvalitet, der holder.

Kvalitetstest

Bubbleroom arbejder aktivt med at sikre, at vores høje kvalitetskrav bliver opfyldt. I den forbindelse tester vi samtlige produkter under vores egne varemærker. Det gør vi hovedsagelig via tredjepartslaboratorier i vores leverandørlande, men det kan også ske på vores hovedkontor i Borås. Hvert produkt fra vores egne varemærker har gennemgået de fleste kvalitetstest, inden de når ud til vores kunder. Blandt andet tester vi for farvens modstandsdygtighed, krympning, vridning og nikkel, inden produktionen går i gang i stor skala.

Når vi tester produkterne i starten af produktionsprocessen, hjælper det os med at korrigere eller stoppe produkter med fejl i et tidligt stadie, hvilket er gavnligt for vores leverandører, vores planlægning og naturligvis for miljøet. Når produktionen er godt i gang, kontrollerer vi yderligere prøver i form af fragtprøver og i udvalgte tilfælde afholder vi store kvalitetsinspektioner, som vi kalder Final Inspections.

Kvalitetsinspektioner - Final Inspections

For at sikre at produktionen følger tidligere fastsatte krav og for at opdage eventuelle afvigelser inden levering, udfører vi ud over kvalitetstest også kvalitetsinspektioner, som vi kalder Final Inspection. Under denne type inspektion kontrollerer vi et større antal produkter fra den færdigpakkede leverance på stedet i fabrikken med hjælp fra en uafhængig kvalitetskontrollant. I kvalitetsinspektionen indgår blandt andet, at tøjet bedømmes, at mærkninger, etiketter og sømme kontrolleres, samt at evt. defekter korrigeres eller sorteres fra.

Hvis vi har haft problemer med reklamationer eller bedømmer noget som et risikoprodukt, udfører vi også ekstra kontroller. Det er vigtigt at gennemføre kvalitetskontroller for at sikre, at produkterne lever op til de krav, der stilles, ellers risikerer vi, at tøjets kvalitet ikke er god nok. Så får tøjet en kortere levetid og påvirker dermed miljøet mere.

Leveringskontrol

Når forsendelserne er nået frem til vores lager i Borås, tager vi stikprøver fra hver leverance for yderligere kontrol. Det hjælper os med at opdage evt. uheld, som kan være opstået under transporten. Hvis der opdages afvigelser, har vi ofte mulighed for at udbedre dem lokalt i Borås.

Til trods for at vi bruger store ressourcer på at kvalitetssikre vores produkter, kan de desværre ske, at fejlmærkede eller defekte produkter en gang imellem smutter igennem. Vi er ikke perfekte, men vi arbejder hele tiden på at forbedre vores rutiner, så vores kunder får den bedst mulige købsoplevelse.

Kemikalier

Trods deres ofte negative klang gør kemikalier også meget godt. Kemikalier findes i næsten alt, hvad vi omgiver os med – i møbler, tøj, mad, medicin og hygiejneartikler. Der anvendes mange forskellige typer kemikalier under en tekstilvares fremstillingsproces, og deres formål er at forædle varen. Der anvendes bl.a. kemikalier til at give tøjet den smukke farve eller til at give varen en bestemt egenskab.

Nogle kemikalier medfører dog risiko for både miljøet og producenterne, men også for slutbrugerne. Derfor er ansvarlig håndtering af kemikalier et must. Hvis man mangler viden om gældende risici og efterfølgende effekter, kan det medføre store konsekvenser. Bubbleroom arbejder derfor meget med kemikaliespørgsmål, og vores leverandører bliver kontinuerligt informeret om nye krav, der udarbejdes ud fra international, europæisk og national lovgivning.

Vores produkter må naturligvis ikke indeholde stoffer i niveauer, der overskrider reguleringer, eller som er forbudte i henhold til gældende lovgivning. I mange tilfælde har vi strengere krav end lovgivningen og derudover tillader vi ikke, at vores produkter indeholder stoffer, der er på listen over kandidatemner i den europæiske kemikalieforordning REACH.

Alle vores kemikaliekrav er sammenfattet på vores kemikalierestriktionsliste – også kaldet Restricted Substance List (RSL) på engelsk. Vores kemikalierestriktionsliste opdateres to gange om året i forbindelse med, at det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer lovgivningen. Vores kemikaliekrav er en del af vores leverandørkontrakt, som alle vores leverandører skriver under på.

Medlemskab af Kemikaliegruppen

Som en del af vores kemikaliearbejde er vi også medlem af Kemikaliegruppen. Kemikaliegruppen er en del af Research Institutes of Sweden (RISE), der har til opgave at sprede den nyeste viden inden for kemi- og miljørelaterede spørgsmål til medlemsvirksomheder i tekstil- og elektronikbranchen. For at holde os opdateret omkring bl.a. nye risikostoffer og lovkrav deltager de ansvarlige for kemikaliearbejdet kontinuerligt i Kemikaliegruppens møder. Disse møder er også et rigtig godt forum til at møde andre i branchen og udveksle viden og erfaring.

Via Kemikaliegruppens guide ”Chemicals Guidance” får vores leverandører informationer om regulerede kemikalier, hvilke processer de er mere almindelige i, og hvordan de påvirker miljøet og menneskerne. Der udsendes et nyt oplag af ”Chemical Guidance” to gange om året sammen med vores opdaterede Kemikalierestriktionsliste.

Kemikaliesikring

Vi tager løbende stikprøver på produkter for at sikre, at vores leverandører følger lovgivningen, og at vores produkter ikke indeholder uønskede kemikalier. Hvilke produkter, der testes, er baseret på en leverandørs tidligere historik, om leverandøren er ny, eller om et produkt betragtes som værende et risikoprodukt i forbindelse med ny lovgivning. Det er altså ikke tilfældigt, hvilke test der udføres, det bestemmes ud fra en risikobedømmelse af produkterne.

Bubbleroom  Materiale

Hvert eneste materialevalg, vi foretager, er utrolig vigtigt for os. For at give vores kunder den rigtige fornemmelse i det tøj, de køber hos os, er der hele tiden en proces i gang for at finde frem til den bedste kvalitet til vores produkter. Et mere bæredygtigt produkt hos os skal derfor indeholde mindst 50% af mere klimasmarte fibre, samtidig med at vi i dagligdagen arbejder med at øge andelen af mere bæredygtige styles i vores sortiment.

Økologisk bomuld

Ved dyrkning af økologisk bomuld tillades ingen kemiske bekæmpelsesmidler, kunstgødning eller genmanipulerede råvarer. Selvom økologisk bomuld i denne henseende er bedre end konventionelt dyrket bomuld, er den stadig ikke uproblematisk, fordi bomuldsproduktionen kræver ekstremt store mængder vand.

Genvundet bomuld

For at skabe bæredygtige tekstiler (med hensyn til kvaliteten) af genvundet bomuld blandes genvundne fibre fra gammelt bomuldstøj eller spildmateriale op med nye materialer. Opblandingen med nye fibre er nødvendig, fordi genvindingsprocessen gør bomuldsfibrene kortere, hvilket fører til dårligere spinningsmuligheder og dårligere kvalitet.

Bedre viskose - - LENZING™ ECOVERO™ Viskose

LENZING™ ECOVERO™ Viskose er en relativt ny viskosfiber på markedet, der er udviklet af virksomheden Lenzing AG. Sammenlignet med konventionelt fremstillet viskose er produktionen mere ressourceeffektiv med mindre klimapåvirkning, der fører til mindre vand- og luftforurening. Hovedparten af de kemikalier, der anvendes til at bearbejde træmassen under produktionen, genanvendes i et sluttet kredsløb. Processen frem til endelig fiber er certificeret i henhold til EU Ecolabel, EU’s officielle miljømærkning.

Lyocell

Ligesom viskose er lyocell en kunstigt fremstillet fiber, fremstillet af naturlige råvarer. Råvaren kan komme fra fx eukalyptustræer. Fremstillingsprocessen er mindre miljøbelastende end konventionel viskose, fordi de kemikalier, der anvendes, ikke er lige så skadelige og udnyttes bedre.

Lyocellprocessen er sluttet, og mindst 99% af proceskemikalierne genanvendes. Ligesom viskose har lyocell en fantastisk evne til at optage fugt (bedre end bomuld), og det er desuden mere farvebestandigt og tørrer hurtigere. Lyocell fra virksomheden Lenzing AG går under varemærket TENCEL™ Lyocell og produceres af råvarer, der er FSC- (Forest Stewardship Council®) eller PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certificeret, dvs. bæredygtighedscertificeret.

Hør

Hør, som laves til hørlærred, kan dyrkes i koldere klima – gerne fugtigt og mildt. Jo koldere vejr, desto mindre risiko for skadedyr og dermed mindre behov for insektmidler. Hør behøver næsten ingen vanding og klarer sig godt på marker, der ikke kan anvendes til fødevareproduktion. Hør behøver heller ikke kunstgødning. I visse tilfælde kan hør endda bidrage til at rense forurenet jord for fx tungmetaller.

Genvundet polyester

Genvundet polyester fremstillet især af genvundne PET-flasker eller af produktionsspild fra fremstillingsprocessen. Ved at anvende materialer, der allerede er i omløb kan brugen af råmaterialer reduceres, hvilket fører til reduceret brug af energi, kemikalier og udledning af drivhusgasser.

Genvundet polyamid

Polyamid er en anden almindelig, oliebaseret kunstfiber, der ofte anvendes til undertøj, sportstøj og strømpebukser. Genvundet polyamid kan produceres af materialer som gamle fiskenet eller fra spild i tekstilfremstillingen. Et eksempel på et varemærke, der er genvundet polyamid er ECONYL®.

Tredjepartscertificeringer

En tredjepartscertificering indebærer, at en helt uafhængig part bestemmer, at særlige krav, der kan berøre bl.a. produkterne, processerne, oprindelsesmaterialet og/eller arbejdsvilkårene bliver opfyldt. Kravene er udviklet af eksperter på området, og bedømmelsen foretages generelt af en tredjepart, hvilket gør bedømmelsen pålidelig og transparent.

GOTS  – GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS-mærkningen gælder hele processen fra dyrkning til færdigt produkt for tøj fremstillet af naturfiber. GOTS har kriterier og certificering for både økologisk dyrkning, miljømæssigt og socialt ansvar samt kemikaliehåndtering og vandforbrug.

OCS  – ORGANIC CONTENT STANDARD

OSC er en certificering, der forsikrer andelen af økologiske fibre i et materiale. Der findes to niveauer af mærkningen: med OSC blended skal andelen af økologisk bomuld i et materiale være mindst 5% og for OCS 100 kræves mindst 95% økologiske fibre.

GRS  – GLOBAL RECYCLED STANDARD

Både GRS og RCS er certificeringer, der sikrer andelen af genvundne råvarer i et materiale, men GRS berører desuden sociale og miljømæssige spørgsmål.

RCS  – RECYCLED CLAIM STANDARD

For RCS findes der to niveauer af mærkningen: For RCS Blended skal andelen af genvundet materiale være mindst 5% og for RCS 100 kræves mindst 95%. Certifikaterne udstedes af organisationen Textile Exchange.

Bubbleroom  dyrerettigheder

Vi værner om dyrenes rettigheder og stiller ekstra høje krav til alle produkter af animalsk oprindelse. Vores ”Animal Welfare & Material Ethics Policy” er en del af vores leverandørkontrakt, der sendes ud, godkendes og underskrives af alle vores leverandører. Her kan du læse mere indgående om, hvad den omfatter.

Bubblerooms leverandører opfordres til at styrke kontrollen over deres respektive værdikæder og stille de samme strenge krav til deres underleverandører. Alle parter opmuntres til at samarbejde for at forbedre dialogen, sporbarheden og åbenheden i hele værdikæden: Fra gård til slagteri, inklusive al håndtering af dyr i forbindelse med opdræt, transport, slagtning, klipning og lignende.

Alle vores leverandører skal følge de nationale og internationale love, der omhandler dyrerettigheder. Det gælder også internationale aftaler som Washington-konventionen (The Convention of International Trade in Endangered Species – CITES). Bubbleroom har forbud mod anvendelse af sårbare eller truede arter.

Opdrættere og alle parter, der håndterer dyrene skal tilslutte sig De Fem Friheder (The Five Freedoms for Animal Welfare) som kommer fra EU Farm Animal Welfare Council/World Organisation for Animal Health (OIE).

”The five freedoms for animal welfare”

Frihed fra sult og tørst med adgang til frisk vand og en kost, der opretholder fuldstændig sundhed og kraft.

Frihed fra ubehag ved at sørge for et egnet miljø, der inkluderer beskyttelse og et behageligt hvilested.

Frihed fra smerte, skade og sygdom ved at hindre det eller ved hurtig diagnose og behandling.

Frihed til at udtrykke artens naturlige adfærd ved at tilgodese dyrets behov for tilstrækkelig plads, rigtige ressourcer og selskab af dyrets egen art.

Frihed for frygt og uro ved at sikre forudsætninger og behandlinger, der undgår mental lidelse.

Alle leverandører opfordres til at indlevere så detaljeret information som muligt om materialets oprindelse. Desuden stiller vi mange materiale- og processpecifikke krav.

Læs vores Animal Welfare & Material Policy her!

BubbleroomS  sociale ansvar

De sociale aspekter i vores produktionslande er et vigtigt spørgsmål for os og noget, vi arbejder med dels ved dagligt og i tæt samarbejde med vores leverandører, men også gennem vores medlemskab af de internationale organisation Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori BSCI er et verdensledende initiativ til virksomheder, der arbejde med socialt ansvar med fokus på arbejdsforholdene i leverandørkæden. Vi bruger Amfori’s Code of Conduct, adfærdskodeks, der består af retningslinjer for, hvordan vores leverandører skal drive deres virksomheder på en etisk, social og miljømæssigt rigtig måde.

Vores leverandører

Bubbleroom ejer ikke nogen egne fabrikker, men samarbejder med fritstående tekstilproducenter i Asien og Europa. En god grund til at kunne være med og påvirke arbejdsforhold og miljøspørgsmål hos leverandørerne, mener vi, er at have et godt samarbejde og opbygge stærke, langvarige relationer. Det er noget, vi som virksomhed efterstræber og kontinuerligt arbejder med.

Størstedelen af vores produktion er beliggende i Kina, og vi har derfor valgt at arbejde sammen med et produktionskontor i Shanghai. Kontoret tilhører Bubblerooms tidligere koncern, og efter opdelingen har vi valgt at fortsætte dette samarbejde. Det styrker vores kommunikation og derigennem vores relation væsentligt at være til stede i nærheden af hovedparten af vores leverandører.

Når vi indleder et nyt samarbejde med en leverandør, stiller vi krav til, at de selv har et velfungerende arbejde med bæredygtighed med hensyn til både sociale og miljømæssige spørgsmål. Vi kræver også detaljeret information om de fabrikker, de samarbejder med, deres produktionskæde samt alle gyldige produktcertifikater og resultater fra tredjepartsinspektioner. Leverandøren skal nøje gennemgå vores leverandøraftale, vores såkaldte Supplier’s Guide, som ud over vores adfærdskodeks også indeholder bl.a. dyrerettighedspolitik, kvalitetskrav og kemikaliekrav.

Bubbleroom Supplier List Private Label  

Amfori BSCI og Code of Conduct

Amfori BSCI er ikke en mærkning i sig selv, men en arbejdsstandard virksomheder imellem. En Amfori BSCI-mærkning forekommer derfor ikke på produkterne i vores sortiment. Derimod er medlemskabet en stærk monitorering af, at medlemmerne arbejder seriøst og metodisk med netop sociale spørgsmål i leverandørkæden. Vi benytter også Amfori BSCI’s Code of Conduct (CoC), der monitorerer de adfærdskodeks, der gælder for alle leverandører, der handler med os ligesom deres underleverandører.

Adfærdskodekset er opbygget omkring 13 performance areas, der er grundlaget i Amfori’s arbejde, og det indeholder bl.a. krav med hensyn til sikkerhed, monitorering, arbejdstid, børnearbejde og vandrensning. Efterfølgende kontrolleres det, at disse krav overholdes via audits, på fabrikkerne, der gennemføres af uafhængige inspektionsvirksomheder.

Du finder hele vores Code of Conduct her!

Uafhængige kontroller gennem Amfori BSCI

For at sikre, at Bubblerooms leverandører følger de krav, de har forpligtet sig til ved at underskrive vores leverandøraftale, vores såkaldte Supplier’s Guide, gennemføres inspektioner af uafhængige auditører direkte på vores leverandørers fabrikker. Inspektionerne kan være anmeldte, semianmeldte eller uanmeldte. Under inspektionen kontrolleres det, at Amfori BSCI’s adfærdskodeks, der indgår i Bubblerooms leverandøraftale, overholdes. Hvis nogen af de 13 hovedområder, som adfærdskodekset består af, får anmærkninger, aftales en tidsfrist, inden for hvilken problemerne skal udbedres. Som standard er udbedringsperioden et år, men ved mere akutte afvigelser aftales en mere snæver tidsplan.

Når en inspektion er udført, gemmes resultatet af den eksterne auditør og publiceres i Amfori BSCI’s database og gøres tilgængelig for alle medlemsvirksomheder, der arbejder sammen med leverandøren. Databasen gør det altså muligt for medlemsvirksomhederne at dele informationer med hinanden, hvilket på den måde fører til, at medlemsvirksomhederne i fællesskab kan påvirke leverandørerne i større udstrækning. På den måde er det også muligt at inspicere flere leverandører samlet set, da dobbeltinspektioner af fabrikker kan undgås.

Bubbleroom  Partnerships

Spørgsmålet om bæredygtighed er noget, vi alle skal arbejde med, og det gør vi bedst sammen. Herunder præsenterer vi nogle af vores samarbejdsfora og øvrige partnere.

Vores samarbejdspartnere Amfori BSCI

Amfori BSCI (Busiess Social Compliance Initiative) er et verdensledende initiativ til virksomheder, der arbejde med socialt ansvar med fokus på arbejdsforholdene i leverandørkæden. https://www.amfori.org/

STICA

Tekstilbranchen står for en betydelig del af verdens udledning af drivhusgasser og bidrager dermed til den globale opvarmning. Bubbleroom indgår i STICA – et samarbejde hvor virksomheder går sammen for at reducere tekstilindustriens klimapåvirkning.
https://www.sustainablefashionacademy.org/STICA

KEMIKALIEGRUPPEN

Kemikaliegruppen spreder den seneste viden inden for kemi- og miljørelaterede spørgsmål til medlemsvirksomheder i tekstil- og elektronikbranchen.
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-kemikaliegruppen

TEKO

TEKO er branche- og arbejdsgiverorganisationen for svenske tekstil- og modevirksomheder.
https://www.teko.se/

FUR FREE RETAILER

Fur Free Retailers arbejder for en pelsfri handel og for, at et verdensledende program for at tilslutte pelsfri virksomheder til forbrugere, der søger etiske varer. Bubbleroom er med på deres liste over pelsfri handel.
https://furfreeretailer.com/

MARKETPLACE BORÅS

Marketplace Borås er en platform for det tekstilvirksomheder i Vestsverige. Deres formål er at arbejde for at generere virksomhedsnytte for medlemmerne samt at styrke svensk mode, tekstil og design ved at skabe mødesteder, hvor medlemmerne kan få del i det seneste inden for tekstil- og mode samt dele erfaringer med kolleger i branchen.
https://www.texsweden.se/

TÜV Rheinland

TÜV Rheinland er en af vores ældste samarbejdspartnere, og de udfører størstedelen af vores kvalitets- og kemikalitest. Virksomheden er en af verdens ledende testleverandører, og de har lokale kontorer og laboratorier i hovedparten af vores produktionslande.
https://www.tuv.com/world/en/

BETTER COTTON
Better Cotton er en non-profit organisation, der arbejder for globalt og i stor skala at forbedre metoder til dyrkning af bomuld og forholdene for bomuldsavlere. Better Cotton uddanner avlerne i mere miljøvenlige dyrkningsmetoder, som blandt andet indebærer reduceret vandforbrug, overgang til naturlig gødning og reduceret brug af skadelige pesticider. Better Cottons arbejde bidrager også til at forbedre den sociale og økonomiske situation for avlerne.

Gennem vores medlemskab i Better Cotton har vi på Bubbleroom forpligtet os til at være en del af denne positive udvikling.

Better Cotton er ikke en produktcertificering i sig selv, men er baseret på et massebalance system. Massebalance betyder, at Better Cotton-bomulden ikke kan spores fysisk til vores produkter. Ligesom når du køber vedvarende energi, kan du ikke spore den strøm, du har købt fra fx solenergi, til lige netop dit stik – tilsvarende kan bomulden, der er dyrket af en Better Cotton-avler, ikke spores til lige netop dit bomuldsplagg - den blandes op på vejen. Vi på Bubbleroom favoriserer avlere af Better Cotton gennem vores efterspørgsel på Better Cotton, svarende til det volumen, som vi køber til vores produkter.

Bubbleroom har som mål for 2024, at 60% af den bomuld vi køber skal være Better Cotton.


Læs mere her ›
Bubbleroom plejeråd

Vær forsigtig, når du vasker og tørrer dit tøj, og vask ikke oftere end nødvendigt. Læs altid vaskeanvisningen på etiketten først, da alt tøj har forskellige behov. Mange vaskemaskiner har færdige vaskeprogrammer til forskellige typer tøj, der kan være gode at bruge. Her finder alle de oplysninger, du har brug for til at holde dit tøj i topform <3

Opbevaring

Organiseringen af din garderobe påvirker, hvor længe du kan bruge dit tøj, og hvor længe det beholder sin facon og kvalitet. Skjorter, bluser, jakker, trøjer og kjoler - har det oftest bedst, hvis de hænger på træbøjler – gerne af god kvalitet. Så holder tøjet sig frisk længe og undgår at blive krøllet. Pæne bukser - anvend en buksebøjle til dine skræddersyede bukser, og buk dem langs med lægget i stedet for sømmen. På den måde bevares formen bedre, og du undgår, at de bliver krøllet. Strik - læg dine trøjer fladt for at tørre, og opbevar dem lagt sammen i garderoben eller kommoden. På den måde undgår du, at de bliver trukket ud eller får mærker.

Vask og tørring

Vær forsigtig, når du vasker og tørrer dit tøj, og vask ikke oftere end nødvendigt. Læs altid vaskeanvisningen på etiketten først, da alt tøj har forskellige behov. Mange vaskemaskiner har færdige vaskeprogrammer til forskellige typer tøj, der kan være gode at bruge.

Bubbleroom retningslinjer

Vask ved lav temperatur - vask altid dit tøj ved den lavest mulige temperatur – specielt hvis du vasker sart tøj. I vores tøj står der altid den varmeste temperatur angivet.

Vask i kortere tid -hvis tøjet kun er lidt snavset, er det korteste vaskeprogram ofte nok til at gøre dit tøj rent. Ved at vaske i kortere tid, sparer du desuden vand og energi.

Vaskemiddel - Vælg flydende og gerne økologisk vaskemiddel. Flydende vaskemiddel opløses bedre end pulver og er det mildeste valg til både hånd- og maskinvask. Følg altid doseringsanvisningerne – dit tøj bliver ikke renere med mere vaskemiddel. Husk at jeans ikke har godt af vaskemiddel med blegemiddel.

Vaskepose - anvend altid en vaskepose til sarte materialer som silke, viskose, uld og lyocell eller finere tøj med detaljer som blonder og dekorationer. Det gælder også bh’er eller badetøj med bøjle. Vend altid tøjet på vrangen for at reducere slid og for at beholde en fin overflade.

Skån tøjet – husk altid at lukke alle knapper og lynlåse inden vask, for at undgå at de forskellige stykker tøj vikler sig ind i hinanden eller slides unødigt hårdt.

Krympning – En vis krympning er naturlig for nogle materialer, men hvis dit tøj trækker sig for meget sammen, kan det ofte stryges ud efter vask eller formes forsigtigt i fugtig tilstand. Følg altid vejledningen i vaskeanvisningen. 

 Skånsom tørring – lad tøjet lufttørre, og undgå tørretumbler og tørreskab, hvis det ikke er nødvendigt, for at spare energi. Dunjakker har det dog bedst, hvis de tørres i tørretumbler med 2-4 tennisbolde efter vask, eller hvis jakken er blevet våd i en overraskende regnbyge.

Hjælp tøjet med at holde sig fint længe

Invester langsigtet i dit nøje udvalgte tøj. Pas på det, så holder det i længden, og reparer det ved behov i stedet for at udskifte det med det samme. Sådan passer du på dit favorittøj, så det holder længere:

Bubbleroom RÅD

Pas på med stretch - stretchy materialer med elastan er følsomme over for varme, fx stretchjeans, derfor holder dette tøj bedre, hvis det vasket på vrangen og ved lave temperaturer. Anvend ikke tørretumbler eller tørreskab. Læg evt. en fugtig klud mellem stoffet og strygejernet ved strygning. 

Vask slider på tøjet  - Undersøg om pletter kan fjernes uden vaskemaskine, og hæng evt. dit tøj til luftning, ofte er det nok til at få tøjet til at føles mere frisk.

Fjern fnug  - mange materialer fnugger med tiden, men der findes enkle måder at fjerne det på. Invester med fordel i en fnugfjerner eller en uldkam for at opretholde en fin overflade. 

Støv og luv  – anvend en tøjruller eller tøjbørste til at fjerne alt det kedelige, der har sat sig fast på overfladen af dit tøj, en enkel make-over der gør en hurtig forskel.

Solen bleger – Husk at et højt indhold af klor i badevandet og visse solcremer kan skade dit badetøj. For at give tøjet et ekstra langt liv anbefaler vi, at du altid skyller det i koldt vand efter brug og lader det lufttørre i skyggen. Lys denim kan også påvirkes af solen og gulne, hvis det udsættes for sollys i længere tid.

Tør afsmitning – Nogle typer tøj kan have tendens til at smitte af. Alt tøj under vores egne varemærker er kvalitetstestet inden produktionsstart. Afsmitning både tør- og våd er eksempler på test, der indgår i vores standardtestpakke. Hvis afsmitningen er for høj, træffes der foranstaltninger for at minimere det. På grund af indfarvningsteknikken for denim er dette materiale dog mere tilbøjeligt til at afgive farve, og det kan være svært eller i visse tilfælde umuligt at undgå en vis grad af afsmitning. Gnub derfor aldrig en plet væk, da det kan bidrage til, at farven forsvinder lokalt. Tøj med mistanke om tendens til at smitte af har altid en advarsels-etiket.

Når tøjet ikke længere anvendes Bubbleroom generelle tips

Tøj, der er brugt over længere tid, har også en mindre miljøpåvirkning, her er flere tips til, hvordan dit tøj kan få et længere liv:

Genbrug – måske har det tøj, du er blevet træt af, en ny værdi for en anden. Aflever dit tøj til salg i en genbrugsbutik, eller hvorfor ikke sælge det videre selv eller give det til en, der mangler.

Byt væk – Byt tøj med dine venner, inviter til tøjbytteparty!

Lav om  – brug din kreativitet, og lav om på dit tøj, så det føles nyt igen, du kan måske skifte knapper eller korte af. Hvis dine evner til at sy om svigter, kan du indlevere dit tøj til en skrædder eller måske en i din omgangskreds, der har en symaskine.

Her kan du finde flere oplysninger.

Lagt i varekurven
Samlet i indkøbskurven: