Hvem har ansvaret for behandling af dine personlige oplysninger?

New Bubbleroom Sweden AB, med CVR-nummer 556699–9214, herunder kaldet "Bubbleroom", "vi" eller "os", er ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger.

Din integritet er vigtig for os. I denne politik vil vi gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du besøger www.bubbleroom.dk, handler hos os, bliver medlem, når du får markedsføring fra os, samt når du ellers er i kontakt med os.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger, eller du vil henvende dig til os for at benytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os hos Bubbleroom – du kommer lettest i forbindelse med os på kundeservice.dk@bubbleroom.com. Vores postadresse er New Bubbleroom AB Risängsgatan 4, S-504 68 Borås. Du kan også ringe til os på telefonnummer (+45) 70 27 78 33.

Sammendrag: Hvordan behandler vi dine oplysninger?

Kort sagt behandler vi dine personlige oplysninger for at:

 • Analysere hvordan vores hjemmeside bliver brugt og vise dig vores tilpassede tilbud på andre hjemmesider eller sociale medier, som du besøger. Det gør vi ved hjælp af de analyse- og markedsføringstjenester, der er beskrevet i detaljer herunder.
 • Kommunikere med dig hvis du kontakter vores kundeservice eller skriver til os på sociale medier, fx for at svare på dine spørgsmål.
 • Administrere dine køb, når du handler hos os, ved at:
  • gennemføre dit køb
  • kommunikere med dig i forbindelse med købet fx sende ordrebekræftelse,
  • hjælpe dig med evt. kundeservicesager,
  • gennemføre retslige forpligtelser som at lagre oplysninger af regnskabsmæssige årsager og
  • identificere afvigende købsadfærd og forhindre misbrug af vores tjenester.

 • Administrere din konto, hvis du har valgt at blive medlem, fx så du kan benytte de funktioner, du får adgang til ved oprettelsen af din konto.
 • Sende markedsføring til dig via e-mail, sms og post og
 • Administrere konkurrencer og dele billeder på sociale kanaler og på vores hjemmeside.

Detaljeret beskrivelse af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger

Hvem får adgang til dine personlige oplysninger?
Dine personlige oplysninger behandles som udgangspunkt kun af Bubbleroom. Dine personlige oplysninger kan dog deles uden for Bubbleroom, hvis det fx er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig samt for at vi skal kunne få hjælp af samarbejdspartnere med opgaver, der ikke er vores kernevirksomhed.

Her får du en liste med detaljer om, hvordan vi kan dele dine personlige oplysninger:

 • Hvis du kontakter vores kundeservice, vil vi dele dine personlige oplysninger med den virksomhed, der håndterer vores kundeservice. De personlige oplysninger, der deles, er de personlige oplysninger, du tidligere har givet os i forbindelse med købet, som fx navn, adresse, kontaktoplysninger, evt. personnummer og oplysninger om din ordre. Oplysningerne deles fordi vi skal kunne opretholde en god kundeservice over for dig.
 • Hvis du giver dit samtykke til det i forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside, deler vi personlige oplysninger om dig med leverandører, vi bruger for at vise dig tilpasset markedsføring på andre hjemmesider og sociale medier (markedsføringstjenester) samt for at analysere brugen af vores hjemmeside (analysetjenester).
 • For at kunne gennemføre betaling når du handler hos os, deler vi dine personlige oplysninger med den betalingsleverandør du vælger. Afhængig af hvilket betalingsalternativ du vælger, kan det variere, hvilke oplysninger der bliver behandlet af betalingsleverandøren, samt hvordan de behandles. Det fremgår altid i forbindelse med dit køb, hvilken betalingsleverandør der behandler dine personlige oplysninger samt oplysninger om leverandørens behandling.
 • Når du har gennemført et køb hos os, deler vi dine personlige oplysninger med vores transportleverandør for at kunne levere varerne til dig. Dine varer kan også blive delt til transportleverandøren, hvis du returnerer en bestilling. Det gør vi for at sikre, at transportøren kan gennemføre leveringen og sende information til dig om, at dine varer er klar til afhentning,
 • Hvis du ikke betaler til tiden, kan dine personlige oplysninger blive delt til inkassoselskab, som selvstændigt behandler dine personlige oplysninger for at indrive fordringen.
 • Vi deler dine personlige oplysninger for at kunne sende markedsføring med de trykkerier, vi benytter.

Bubbleroom deler også dine personlige oplysninger med udvalgte eksterne it-leverandører, som vi benytter – dog kun i den udstrækning det er nødvendigt for, at leverandørerne kan opfylde deres forpligtelser overfor os. I disse tilfælde behandler it-leverandørerne personlige oplysninger i egenskab af personoplysningsmedhjælpere.

Hvis du ønsker flere oplysninger om, nøjagtigt hvordan dine personlige oplysninger bliver delt, kan du altid kontakte os med de kontaktoplysninger, der er angivet herover.

Videregiver vi dine personlige oplysninger uden for EU/EES? Vi og de aktører, vi deler dine personlige oplysninger med, behandler som hovedregel kun dine personlige oplysninger inden for EU/EES. Nogle af vores it-leverandører behandler dog dine personlige oplysninger uden for EU/EES.

Hvis vi videregiver dine personlige oplysninger uden for EU/EES, sker det kun, hvis vi har støtte til videregivelsen i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Det betyder, at overførslen skal begrundes i EU-kommissionens beslutning eller standardaftaleklausuler med supplerende beskyttelsesforanstaltninger.

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvad det betyder, at dine personlige oplysninger bliver overført til lande uden for EU/EES samt oplysninger om, hvilke lande der er aktuelle i dit tilfælde, kan du altid kontakte os med de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Hvilke rettigheder har du til at påvirke, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger?
Du har flere rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi har beskrevet dine rettigheder, og hvad de indebærer herunder. Hvis du ønsker at benytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os, se vores kontaktoplysninger ovenfor.


 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke
 • Du har ret til at tilbagekalde hele eller dele af det samtykke, du har givet os.


 • Ret til at indvende
 • Du har altid ret til at indvende mod, at dine personlige oplysninger behandles til markedsføringsformål og profilering såsom nyhedsbreve og tilpasset markedsføring. Du har også ret til når som helst at indvende mod behandlingen af dine personlige oplysninger, der begrundes i interesseafvejning.


 • Ret til adgang
 • Du har ret til at få en bekræftelse på, om vi behandler dine personlige oplysninger. Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du også ret til at få oplysninger om, hvordan vi behandler dem og få en kopi af de personlige oplysninger.


 • Ret til rettelse
 • Du har ret til rettelse af evt. fejlagtige personlige oplysninger, der vedrører dig og at få ufuldstændige personlige oplysninger suppleret.


 • Ret til at slette (ret til at blive glemt)
 • Du har ret til at bede om sletning af dine personlige oplysninger, fx fordi dine personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, der er indsamlet til.


 • Ret til begrænsning
 • Du har også ret til at bede om, at vi begrænser vores behandling af dine personlige oplysninger, fx hvis du bestrider de personlige oplysningers korrekthed, eller behandlingen er ulovlig.

 • Ret til dataportabilitet
 • Du har ret til at få dine personlige oplysninger i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format fra os samt ret til at få dine personlige oplysninger overført til en anden ansvarlig for personlige oplysninger, når det er teknisk muligt ("dataportabilitet"). Retten til dataportabilitet gælder for personlige oplysninger, som du har givet os i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er begrundet i dit samtykke eller en aftale, og hvis behandlingen sker automatisk.

Du har altid ret til at indgive klager til en behørig tilsynsmyndighed. Behørig tilsynsmyndighed i Danmark er Datatilsynet.

Detaljeret beskrivelse af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger

Klik her for at downloade vores fulde integritetspolitik som en PDF-fil

 

* Profilering: Vi anvender en automatiseret beslutningstagning, såkaldt profilering, til at vise dig de tilbud, vi tror, passer bedst til dig og til at tilbyde tilpasset markedsføring. Profilering sker, fordi vi ellers ikke ville kunne vise eller sende relevante tilbud og markedsføring tilpasset til dig. Uden denne profilering ville du i stedet have set tilbud, der ikke var relevante for dig. Du har ret til at indvende mod profilering. Du kan læse mere om din ret til at indvende ovenfor, hvor dine rettigheder er forklaret.

Hvordan har vi foretaget vores interesseafvejning, når den retslige grund er vores berettigede interesse?

Til visse formål behandler Bubbleroom dine personlige oplysninger med vores berettigede interesse som retslig grund til behandlingen. Det gøres i kraft af en interesseafvejning, hvori vi har vurderet, at vores berettigede interesse i at udføre behandlingen vejer tungere, end din interesse og dine grundlæggende rettigheder til ikke at få dine personlige oplysninger behandlet.

 

KUNDESERVICE

kundeservice.dk@bubbleroom.com
70277833

Hverdage 08.00-18.00