Købsvilkår

Din integritet er vigtig for os. I denne politik informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du handler hos os, når du besøger os online og identificerer dig, opretter og anvender en konto, samt når du modtager nyhedsbreve, sms’er, postforsendelser, information eller anden markedsføring fra os.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?
Kort sagt behandler vi dine personlige oplysninger til at administrere dine køb, når du handler hos os. Administrere din konto, hvis du har valgt at have en, fx så du kan benytte de funktioner, du får adgang til ved oprettelsen af din konto, sende markedsføring til dig via e-mail, sms og post. Finde tilpassede og relevante tilbud til dig baseret på din købshistorik og de varer, du har vist interesser for, fx ved at klikke på dem i vores nyhedsbrev eller sms’er,følge gældende love og regler, og tilbyde funktionalitet på hjemmesiden, så den bliver så brugervenlig som muligt.

Hvem har ansvaret for behandling af dine personlige oplysninger?
New Bubbleroom Sweden AB, med CVR-nummer [SE556699921401, DK12578423 (“Bubbleroom”), “vi” er ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger.

Detaljeret beskrivelse af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger Les here


Anvendelse
Følgende almindelige vilkår er gældende for alle aftaler du indgår med New Bubbleroom Sweden AB, 556699-9214 (nedenfor anført som Bubbleroom). Minimumsværdi for ordrer er 70 DKK.
Ved at bestille accepterer du disse vilkår. Bestilling af produkter sker via www.bubbleroom.dk. Bestillinger som gøres af personer under 18 år bedømmes i henhold til gældende regler for kontantkøb og skal have værges godkendelse til bestilling. Ved bestilling via Bubbleroom.dk forbeholder Bubbleroom sig for eventuelle trykfejl i tekst og billeder samt fejl i produktspecifikation på samtlige produkter i sortimentet. Al billedeinformation skal ses som illustrationer og kan ikke garanteres gengive varens nøjagtige udseende. Ved eventuelle fejl i angivelse af lagersaldo forbeholder Bubbleroom sig retten til at korrigere dette efterfølgende.

Priser og afgifter
Bubbleroom bruger en betalingsformidling som leveres af DIBS. Samtlige priser er i DKK. Alle varer i Bubblerooms sortiment er angivet incl. moms og vi forbeholder os ret til prisændringer og reserverer os for eventuelle fejltryk af prisinformation og eventuelt slutsalg. For samtlige bestillinger tilkommer en fragtafgift (p.t. 39 DKK). Gratis forsendelse når du handler for mindst 899 DKK. Bubbleroom bruger afrunding til hel en-krone i forbindelse med betaling. Udsalgspriserne gælder så langt lageret rækker. For tilbudskoder oplyses tydeligt hvor længe tilbuddet er gældende.

Vore afgifter i øjeblikket:
Faktureringsafgift (Faktura) 29 DKK pr. ordre
Adviseringsafgift (Konto) 29 DKK
Påmindelsesafgift (Faktura/Konto) 100 DKK
Fragtafgift 39 DKK pr. ordre
Fragtafgift ved direkte levering til døren 59 DKK
Gratis forsendelse når du handler for mindst 899 DKK.

Køb og betalingsmåde
Ved bestilling af vare hos Bubbleroom indgåes først aftale om køb når ordren er bekræftet. Ved internetbestilling sker ordrebekræftelse normalt via e-mail i løbet af nogle minutter efter bestilling. Bestillinger er ikke gyldige hvis Bubbleroom ikke kan fastslå kundens boligadresse. Bubbleroom forbeholder sig retten til at nægte en bestilling. Der er flere betalingsmåder at vælge mellem: Bubbleroom-Faktura, Bubbleroom-Konto, kort. Betalingsmåde vælges i kassen ved bestilling via www.bubbleroom.dk.

Bubbleroom-Faktura
Fakturaen sendes ud i midten af måneden. Hele beløbet inklusive faktureringsafgift (p.t. 29 DKK) skal betales i slutningen af måneden, dvs rentefrit i op til 50 dage. For at undgå påmindelsesafgift (p.t. 100 DKK) skal betalingen være Bubbleroom i hænde på postgiro nr. 83906685 senest på forfaldsdagen. Det er muligt at dele betalingen op og aktivt bytte til Bubbleroom-Konto ved at indbetale det laveste beløb på fakturaen. Hvis ikke fakturaen betales inden fastsat tid, bliver fakturabeløbet automatisk ændret til en Bubbleroom-Konto. Køb med faktura leveres kun til adressen registreret i folkeregisteret. Ved fakturabetaling udføres en sædvanlig kreditkontrol, hvor kreditoplysning vil kunne blive indhentet.

Bubbleroom-Konto
Del betalingen op over en længere tid, op til 36 måneder. Kontohaveren har ansvar for betaling af køb, der er gjort og for debiterede renter på kontoen samt afgifter og øvrige omkostninger. Ved benyttelse af kreditten forbinder kontohaveren sig til mindst at betale det laveste beløb, som adviseres månedligt. Det laveste beløb at betale beregnes således at den til enhver tid udnyttede kredit skal genbetales på det antal måneder som er oplyst i ansøgningen, dog lavest 70 DKK. Kontoudskrift sendes hver måned. Viser kontoen en skyld ved advisering, pålignes adviseringsafgift med (p.t. 29 DKK). Betalingen skal være Bubbleroom i hænde på postgiro nr. 83906685 senest på forfaldsdagen hver måned. For at undgå påmindelsesafgift (p.t. 100 DKK) samt morarente bør indbetalingen ske i god tid før forfaldsdagen. Kontohaveren har ret til uden ekstra omkostninger helt eller delvist at indløse kreditten før aftalt tid. Køb med konto leveres kun til adressen registreret i folkeregisteret. Ved betaling via Bubbleroom-Konto udføres en sædvanlig kreditkontrol, hvor kreditoplysning vil kunne blive indhentet. Hvis kontohaveren har gjort indbetalinger i rette tid og iøvrigt har fulgt kontobestemmelserne de sidste fire måneder, har kontohaveren ret til at udnytte en betalingsfri måned.

Sådan fungerer Bubbleroom-Kontoen:

Varekøb for:

1.000,-

2.000,-

3.000,-

4.000,-

5.000,-

8.000,,-

Pr. md. i 12 mdr.

122,-

215,-

307,-

400,-

492,-

770,-

Pr. md. i 24 mdr.

80,-

131,-

182,-

233,-

284,-

436,-

Pr. md. i 36 mdr.

70,-

104,-

141,-

178,-

215,-

326,-Eksempel: Du handler for 3.000 DKK og vælger at betale over 24 måneder. Den månedlige betaling bliver da 182 DKK. Den totale kreditomkostning bliver 1.359 DKK og totalt at betale 4.359 DKK. Antallet måneder og totalomkostning påvirkes, hvis du udnytter betalingsfri måned.

Betalingsfri måned
Hvis indbetalingerne er gjort rettidigt og kontohaveren iøvrigt har fulgt kontobestemmelserne de sidste fire måneder er det muligt at udnytte en betalingsfri måned. Rente og adviseringsafgift påføres ved benyttelse af betalingsfri måned og genbetalingstiden vil blive forlænget. Hvis kreditten benyttes påny ved yderligere køb forlænges kredittens løbetid.

Renter og afgifter
Hvor intet andet er anført udgår rente på kontoen i henhold til en månedlig rentesats som p.t. er 1,66 %. Renten beregnes på det til enhver tid udestående kreditbeløb.
Den nominelle årsrente er p.t. 19,92 %. Renten lægges til saldoen månedligt. Effektiv rente ved 8.000 DKK delt på 12 måneder er p.t. 26,08%. Ændring af rentesatser kan ske hvor det motiveres af kreditpolitiske beslutninger, øgede udlåningsomkostninger for Bubbleroom eller andre omkostningsstigninger som Bubbleroom ikke i rimelig grad kunne forudse, da aftalen blev indgået. Bubbleroom har ret til at påføre kontoen afgifter og skatter som Bubbleroom ikke er herre over. Bubbleroom forbeholder sig retten til under aftaletiden at beslutte om ændring af påmindelsesafgiften.

Bevilget kredit
Bubbleroom fastsætter en højeste kreditgrænse op til hvilken indkøb kan gøres. Bubbleroom forbeholder sig retten til at indhente kreditoplysning samt muligheden af at begrænse kreditbeløbet. Ændres forudsætningerne for kreditten under kredittens løbetid har Bubbleroom ret til at sænke tidligere bevilget kreditgrænse til en kreditgrænse som Bubbleroom finder rimelig. Under forudsætning af at kontoen passes har Bubbleroom, hvis ikke andet er aftalt, ret til trinvis at forhøje kreditten op til 8.000 DKK uden fornyet ansøgning.

Opsigelse
Opsigelse af kontoen gøres ved at kontakte Bubbleroom. Efter opsigelse gælder vilkårene for Bubbleroom-Konto i gældende dele, så længe der er skyld tilbage på kontoen.
Bubbleroom forbeholder sig retten til at opsige kreditten før aftalt tid, hvis kontohaveren i mere end en måned er sen med betaling af et beløb som overstiger 10 procent af kreditfordringen eller på anden måde er væsentlig sen med betaling. Omkostninger for eventuelle inkassoforanstaltninger debiteres i henhold til gældende lov og påløben rente/afgift kapitaliseres.

Kreditgiver
Kreditgiver er New Bubbleroom Sweden AB, 501 10 Borås, 556699-9214. Bubbleroom bevilger kredit efter kreditprøvning. Kontohaveren er den som har ansøgt og er blevet bevilget konto. Kontohaver er en fysisk person. Bubbleroom forbeholder sig retten til at overlade eller pantsætte fordringen til anden kreditgiver. Den nye kreditgiver binder sig til at følge disse vilkår. Overladelse eller pantsætning til den nye kreditgiver skal ikke påvirke kontohaverens stilling. Bubblerooms skriftlige tilladelse kræves for at kreditten skal kunne overføres til en anden fysisk person.

Standardiseret europæisk konsumentkreditinformation
For at gøre sammenligninger lettere har kontoindehaveren ret til inden en kreditaftale indgåes at få centrale oplysninger om kreditten på blanketten Standardiseret europæisk forbrugerkreditinformation.
SEKKI-blankett

Kort
Betal online med et af følgende kort: VISA eller MASTERCARD. Vi accepterer udelukkende danske betalingskort. Bubbleroom tager ikke nogen ekstra afgift ved kortbetaling. Bubbleroom bruger en betalingsformidling som leveres af DIBS. Ved betaling med kort krypteres informationen så ingen uberettiget kan komme til den. DIBS er ansvarlig for fuld sikkerhed for sin betalingstjeneste.

Rabatter og tilbud
Rabatter og tilbud gælder kun for medlemmer hos Bubbleroom. Der kræves indlogning for at benytte en tilbudskode. Bemærk at tilbudskoderne skal angives nøjagtigt som de er vist. Prisen justeres i henhold til den rabat, som er knyttet til den specifikke tilbudskode. Gyldighedstiden fremgår tydeligt sammen med tilbudskoden.
Eventuelle rabatter gælder ved én købsmulighed og kan ikke overføres på bytte eller fremtidige bestillinger. Dette gælder også for lejlighedsvise tilbud, hvor prisen kun gælder en bestemt tid eller dag.

Medlemsskab
Som medlem menes person som har registreret sig hos Bubbleroom. Medlemskabet gælder for alle nuværende og fremtidige køb hos Bubbleroom. Denne aftale gælder indtil videre, men medlemskab kan når som helst afsluttes. Gå ind under "Min profil" for at afslutte et medlemskab eller ændre personoplysninger. Bemærk at point ikke kan registreres efterfølgende. Som medlem og kunde skal størst mulig omsorg iagttages for dit brugernavn og password hos Bubbleroom. Bubbleroom er indekseret med Google og andre søgemotorer som indebærer, at dit medlemskab offentliggøres på samtlige søgemotorer.

Leveringsbesked
Varer sendes fra vort lager indenfor 1-3 arbejdsdage. Fragtfirmaernes leveringstider varierer beroende på landsdel og kan derfor variere men total leveringstid ligger på 2-5 arbejdsdage. Preliminær leveringstid kan ses under "Leveringstider " ved hver artikel.

Varer som leveres fra et eksternt lager har som regel en længere leveringstid. Vi bestræber os altid på at levere varer så hurtigt som muligt.

Du får dit kollinummer via e-mail og kan med dette kollinummer selv spore din ordre på postens hjemmeside, www.postdanmark.dk. Hvis din bestilling er sendt som almindelig post går det desværre ikke at spore den.

Bubbleroom anvender ikke delleverancer, hvis en eller flere varer ikke kan leveres. I stedet sendes de varer, der kan leveres og de varer, som ikke kan leveres, annulleres fra bestillingen.

Fragt 39:-
Faktureringsafgift 29:-
Gratis forsendelse når du handler for mindst 899 DKK.
Ved levering direkte til døren er fragtafgiften 59,00 DKK pr./bestilling.


Personoplysninger og secretpolicy
Bubbleroom er ansvarlig for behandlingen af de personlige oplysninger, du som kunde har givet os – dine oplysninger kontrolleres mod Folkeregisteret. Alle personoplysninger håndteres i overensstemmelse med den gældende Svenska Personuppgiftslagen (PUL).
Ved registrering og bestilling godkender du at dine person- og købsdata vil blive behandlet for at opretholde vor kunderelation og også for markedsføringsformål, såvel generelt som selektivt af Bubbleroom AB:s moderselskab Consortio Fashion Group AB eller dets datterselskaber og samarbejdspartnere.
Du har altid ret til at se dine personoplysninger som findes registreret hos os og at få oplysningerne rettede eller slettede ved at kontakte os. Som kunde hos Bubbleroom har du ret til en gang pr. år at begære skriftlig information om dine oplysninger som findes i vore registre og hvordan de bruges.
Bubbleroom bruger krypteret dataoverføring, som betyder at betalings- og personoplysninger sker gennem sikre sider på nettet. Hvis du er under 18 år og vil handle på Bubbleroom behøver du værges tilladelse. Ved mistænkt bedrageri forbeholder Bubbleroom sig retten til at hæve et køb.

Tvister og lovgivning
Har du fået en forkert vare leveret eller er varen beskadiget, bedes du kontakte os, så vi kan løse problemet. Vi forsøger altid, at løse problemer på en tilfredstillende måde, for begge parter. Hvis der ikke opnås enighed, vil du have mulighed for at indsende en klage til Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Se klage vejledningen her: http://www.forbrug.dk

Du kan også benytte EU-kommisionens online klageportal. Dette er især relevant, hvis du bor i et andet EU-land end Danmark. Klagen skal angives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr - sammen med din henvendelse skal du huske, at angive vores mailadresse: claim@bubbleroom.com

E-mærket
Bubbleroom.dk er en e-mærket netbutik. Når du handler på e-mærkede netbutikker har du altid adgang til e-mærkets forbruger hotline

Firmainformation
New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås.
Besøgsadresse: Risängsgatan 4, 504 68 Borås, Sverige.
Tlf. kundeservice: 70 277 833.
Org.nr 556699-9214.

Bubbleroom er medlem af den svenske distance handelsforening.
KONTAKT KUNDESERVICE

Mandag-Fredag: 12.00 - 17.00
Tlf: 70277833

E-mail: kundeservice@bubbleroom.com